vi-VNen-US

Thơ Chùa hương

Dạo chơi Châu Phố, xuôi miền Đục Khê. Chiêng vàng bóng gác non tê. Dùng chèo ướm hỏi lối về chùa trong. Lần khe Yến Vỹ đi vòng...

 Hương Sơn là thú thanh tao

Những là nay ước mai ao mấy lần?

Thanh bình gặp hội du xuân

 Yến oanh nô nức xa gần đua nhau

Thuận dòng ngàn liễu nương dâu

Một thuyền đàn sách, lưng bầu gió trăng

Buồm lan nhẹ cánh lâng lâng

Hay đâu mượn gió gác Đằng đưa duyên

Giang sơn thì vẫn người quen

Dạo chơi Châu Phố, xuôi miền Đục Khê

Chiêng vàng bóng gác non tê

Dùng chèo ướm hỏi lối về chùa trong

Lần khe Yến Vỹ đi vòng

Bốn bề bát ngát xa trông lạ thường

Giữa dòng đáy nước lồng gương

Mượn chèo ngư phủ đưa đường đào duyên

Lạ thay vừa bén mầu thiền

Mà trăm não với nghìn phiền sạch không

Bầu trời cảnh bụt xa trông

Biết đâu nước nhược non bồng là đâu?

Cỏ cây xanh ngắt một mầu

Yết thần vạn tuế, lên lầu Ngũ Doanh

Nhác trông sơn thuỷ hữu tình

Bút thần khôn vẽ bức tranh nào bằng

Chung quanh những núi cùng rừng

Đồng Ông một dải ngang lưng Hang Bà

Núi Xôi, núi Oản, Núi Gà

Núi Con Voi Phục bày ra bên cầu

Nào ông Sào Phủ đi đâu?

Hang Luồn còn lối dắt trâu rõ ràng

Tiếng đâu vang vẳng chuông vàng

Khói đâu nghi ngút mùi nhang Thiên Trù

Thuyền lan mấy mài chèo đua?

Một giây thẳng tới bến chùa bước lên

Lầu chuông gác trống đôi bên

Cửa rồng năm sắc, đài sen chín tầng

Muôn hồng nghìn tía tưng bừng

Suối khư khét nhạc, thông rừng dạo sênh

Chim cúng trái, cà nghe kinh

Then hoa cài nguyệt, chày kình nện sương

Nam vô Phật Tổ vô lường

Trai thành dâng một nén hương trụ trì

Nước công đức cửa từ bi

Nhịp cầu khổ hải, cánh bè mê tân

Người lễ Phật, kẻ cầu thần

Người con công, kẻ mộc ân vô vàn

Phòng tăng tựa chốn thanh nhàn

Vui vầy đạo Phật mê man cảnh thiền

Lò trầm chưa rứt hương nguyền

Túi thơ đủng đỉnh dạo miền Giải Oan

Hỏi đây là đệ nhị quan?

Dành dành vết ngọc còn in dấu dày

Luân hồi nào có ai hay?

Oan gia thực lấy nước này giải cho

Lần theo giấu thỏ quanh co

Qua rừng mơ đã đến chùa Trấn Song

Bầu trời bát ngát xa trông

Võng trời rủ xuống mấy vồng thướt tha

Chắp tay niệm Phật Di Đà

Kẻ ngồi, kẻ đứng, kẻ ra, người vào...

Non trời biết mấy từng cao

Đã đi phải đến, đã trèo phải lên

Một toà phong cảnh thiên nhiên

Gió đưa văng vẳng nhạc tiên xa dần

Treo leo đỉnh núi non thần

Cúi đầu trời thấp, bước chân mây đùn

Hoa đua thắm, liễu khoe non

Chim đánh mõ, Vượn du con dập dìu

Mẫu thanh vẻ lịch trăm chiều

Hỏi ai mở khoá động đào cho nhau

Một làn thăm thẳm hang sâu

Rẽ đường nhác thấy đôi cầu hai bên

Kìa Lẫm Thóc, nọ Kho Tiền

Kìa Bảo Toạ, nọ Kim Liên rõ dàng

Phất phơ giải phướn vắt ngang

Nước đâu rỏ giọt quỳnh hương trên đầu

Khen ai khéo dệt kim châu

Áo cà xa đủ năm màu lung linh

Khen ai khéo lựa tơ đồng

Cống sang hồ đủ cám cung nhịp nhàng

Thiên đường một lối sang choang

Đường đi âm phủ một hang tối mò

Biết ai rằng: cậu hay cô

Lầm đôi đường có nhấp nhô đầu người

Bút hoa ai kéo vẽ vời

Rêu in vách đá một vài câu thơ

Khói trầm ngào ngạt xa đưa

Dục người trong mộng, chống trưa chuông chiều

Ngọn đèn lồng bóng trăng treo

Tiếng kinh xen tiếng tiêu thiều hôm mai

Phật Bà ngự ở lien đài

Tả Long Nữ, Hứ Thiện Tài hai bên

Kiếp tu hành biết mấy phen

Dấu thiêng biết mấy nghìn đêm ta bà

Chấp tay làm lễ bước ra

Hồ đi lại đứng dần dà mấy phen

Người trần mà ở non tiên

Hoạ may sau có nhân duyên chăng là...

Trải bao dặm liễu đường xa

Nhật trình chắp nhặt câu ca mấy vần