vi-VNen-US

Thơ Chùa hương

“Đệ nhất động” hỏi là đây có phải? Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái. Lững lờ khe Yến cá nghe kinh. Thoảng bên tai một tiếng chầy kình...

                                                                      Bầu trời - cảnh bụt

Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay

Kìa non non, nước nước, mây mây

“Đệ nhất động” hỏi là đây có phải?

Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái

Lững lờ khe Yến cá nghe kinh

Thoảng bên tai một tiếng chầy kình

Khách tang hải giật mình trong giấc mộng

Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng

Này am Phật Tích, này động Tuyết Quỳnh

Nhác trông lên, ai khéo hoạ hình

Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt

Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt

Gập ghềnh mấy lối uốn thang mây

Chừng giang sơn còn đợi ai đây?

Hay tạo hoá khéo ra tay xếp đặt

Lần tràng hạt, niệm: Nam vô Phật

Cửa từ bi công đức biết là bao...?

Càng trông phong cảnh càng yêu