vi-VNen-US

Thơ Chùa hương

Tản vân in đấy nước rành rành. Chim trời mấy chiếc lênh đênh. Thuyền hái củi dập dềnh năm bảy lá. Chú tiều tử rủi rong bến đá...

                                                                     Hựu hà tất bồng châu, doanh hải

Tiểu sơn lâm mà có đại kỳ quan

Nười tai mắt, chốn nhân gian

Ai chẳng đến Hương Sơn thì cũng tục

Kể từ lúc bước lên đò Đục

Liếc mắt trông đà mãn mục Vân Sơn

Lần theo một dải thanh tuyền...

Nào ngư phủ nhập Đào nguyên đâu cũng thế

Mặt trời gác bóng cây xê xế

Tản vân in đấy nước rành rành

Chim trời mấy chiếc lênh đênh

Thuyền hái củi dập dềnh năm bảy lá

Chú tiều tử rủi rong bến đá

Lũ ngư ông quẩy cá qua cầu

Cỏ cây xanh ngắt một màu

Núi trước núi sau mình ở giữa

Đoàn mục tử bóng chiều vừa ngả

Dắt trâu về lả tả đầu ghềnh

Trong hang sâu thăm thẳm một mình

Thế mới biết: “Sơn thuỷ hữu tình” là chốn ấy

Dừng chèo lại càng trông càng thấy

Núi mờ xanh từng dẫy ngất non thiên

Kìa: núi Gà, núi Tượng, núi Trống, núi Chiêng

Chưa qua núi lại thấy đò bên cạnh núi

Thoạt trông thấy biết đâu mà hỏi:

Cầu đăng tiên, nọ chốn đăng doanh

Gót in đá biếc xanh xanh

Lòng trần tục bỗng không, thanh thản nhẹ

Cao chót vót mấy toà cổ sái

Ấy chi chi nọ trái Thiên Trù

Trăngthanh gió mát một khu

Ngắm phong cảnh bồng hồ đâu đó tá?

Động đào đã dang tay mở khoá

Càng nhìn, lâu càng rõ càng xinh

Cây xanh xanh mà đá cũng xanh xanh

Xuống một núi, mà trèo quanh một núi

Nước công đức trong ngần không chút bụi

Đường lên tiên đây là suối Giải Oan

Thảnh thơi bạch thạch thanh tuyền

Thế mới biết : thần tiên là diệu thú

 

Thơ rằng:

Bộc bố khê lưu, sơn diệc vũ

Nhân thanh cốc ứng, thạch trăng ngôn

Trông lên trời nhỏ cỏn con

Mình ta đã chon von tren đỉnh núi

Đứng núi nọ tưởng núi kia là cuối

Bước chân lên đường núi vẫn không cùng

Trèo qua một nhịp Trấn Song

Đây mới thực quần phong chi đệ nhất

Miệng niệm nam – vô – a – di – đà - Phật

Mảng vui chơi mà quên mất đường xa...

Quả mơ non với nước mai già

Trong chan cảnh ngẫm ra chân vị

Trong bụi rậm đàn chim thỏ thẻ

Dười rừng mơ mấy chị tìm mơ

Lá vàng man mác ngẩn ngơ

Tam quan đã tờ mờ đâu đó phải?

Chân bước đi, mặt còn ngoảnh lại

Ước gì đường dài mãi thì hay

Nào ngờ tiên lĩnh trời mây

Lối vào đã vén mây trông tỏ...

Vạn trạng thiên hình vô số

Vẫn hãy còn giấc ngủ lơ mơ

Xanh như mây mà đá vẫn trơ trơ

Trên vách phấn tờ mờ treo giá áo

Này kho tiền, này kho bạc

Này buồng tằm, này lẫm gạo

Phật Quan Âm thiên tạo một toà

Bốn bề như gấm như hoa

Đố ai lấy nhân công mà vẽ được

Dưới Cầu Bạch trong veo đáy nước

Núi bình phong đứng trước phật đình

Chim gõ mõ, vượn tụng kinh

Giục lòng khách năm canh rỉ rót

Nước thạch nhũ giọt rơi thánh thót

Trong như sương mà ngọt như đường

Mịt mù thăm thẳm một hang

Đường lên trời, đường xuống đất

Trông lên chữ: “Nam thiên đệ nhất”

Đặc bút hoa đó thực không sai

Cảnh thiền nào có riêng ai

Hễ ai có chân tâm là đến được

Dục đáo Hương Sơn bất khả ước...

Khen cho ai biết trước cũng là tiên

Ai ơi! Chẳng đến cũng hèn.