vi-VNen-US

Lịch sử và danh thắng

Thượng toạ Thích Viên Thành có pháp hiệu Nguyệt Trí, nguyên quán ở Thượng Cát, Từ Liêm (Hà Nội ). Thượng Toạ sinh năm Canh Dần 1950. 14 tuổi xuất gia quy y cử phật, tâm nguyện gắn bó cả cuộc đời với cửa thiền, đất phật.

 Thượng toạ Thích Viên Thành có pháp hiệu Nguyệt Trí, nguyên quán ở Thượng Cát, Từ Liêm (Hà Nội ). Thượng Toạ sinh năm Canh Dần 1950. 14 tuổi xuất gia quy y cử phật, tâm nguyện gắn bó cả cuộc đời với cửa thiền, đất phật.

 

Thượng toạ là người ham học, đặc biệt được học qua các trường phật pháp, Phật học từ trung cấp tới cao cấp.. Thượng Toạ là người có nhiều công lao lớn trong quá trình xây dựng và phát triển chùa Thiên Trù thành nơi thắng tích như ngày nay.