vi-VNen-US

Lịch sử và danh thắng

Đại sư họ Nguyễn Hiệu Phả Minh, sinh trưởng trong một nhà nho nghèo, có 4 anh em thì hai người xuất gia đầu phật. ảnh hưởng truyền thống nho giáo từ nhỏ, lại thấy cảnh đời dâu bèo bọt bể, mang chí hướng xuất trần năm 13 tuổi ngài xuất gia y vào thiền sư Thanh Quyết, một bậc long tượng trong thiền môn lúc đó. Năm 18 tiổi ngài thụ gới sa di, không bao lâu ngài được thụ gới tỷ khiêu năm 21 tuổi.

 Đại sư sinh năm Tân Tỵ (1881) tại thôn Quỳnh Trân xã Nam Hạ, huyện Duy Tiên, tỉnh Nam Hà. Quỳnh Trân là mảnh đất đã hun đúc nhiều cao tăng xuất chúng như Thiền sư thanh hữu, Thanh Quyết, Thiền sư Như Như …

 

Đại sư họ Nguyễn Hiệu Phả Minh, sinh trưởng trong một nhà nho nghèo, có 4 anh em thì hai người xuất gia đầu phật. ảnh hưởng truyền thống nho giáo từ nhỏ, lại thấy cảnh đời dâu bèo bọt bể, mang chí hướng xuất trần năm 13 tuổi ngài xuất gia y vào thiền sư Thanh Quyết, một bậc long tượng trong thiền môn lúc đó. Năm 18 tiổi ngài thụ gới sa di, không bao lâu ngài được thụ gới tỷ khiêu năm 21 tuổi.

 

Ngài là người tinh tiến sam học nhiều kinh sách, từ nho học, lão học cho đến phật học. hơn nữa ngài là người nghiêm trì gới luật, ưa hạnh lan nhã xứng đáng là bậc pháp khí trong sơn môn. Do vậy năm 45 tuổi ngài được Tổ Thanh Quyết cử làm giám viện Chùa Hương thay Tổ hướng dẫn tăng chúng trong tùng lâm. Sáu năm sau Tổ thanh quyết tháy mình tuổi già sức yếu, công duyên đã nãm bèn chính thức trao quyền cho ngài thay Tổ thanh quyết trụ trì Chùa Hương khêu tiếp đèn thiền cho hậu duệ. Lúc đó ngài 51 tuổi là người thứ 7 trong những đệ tử của Tổ Thanh Quyết. . (Theo Non hương – Mạnh đông hậu duệ T.M.H)