vi-VNen-US

Lịch sử và danh thắng

Thiền trưởng dựng tấm bia (hiện còn ở nhà bia chùa thiên trù) ghi lại công lao của Tổ khai sáng Đạo Viên Quang Chân Nhân… “Nội tu Hương Tích bảo động ,ngoại khai phật cảnh Thiên Trù”, và tấm lòng công đức của cung phi,quận chúa phi tần, quan triều cùng thập phương.

 Dưới thời chúa Trịnh Căn (1682 – 1709), hai bà cung phi của chúa là Đào Thị Cự và Đào Thị Nhiên cùng nhiều phi tần, quận chúa đem tiền của vào Chùa Hương cùng dân bản tự với nhà sư lúc bấy giờ là Thiền trưởng Trần Huyền Đạo Thắng Chân Nhân tu sửa chùa Thiên Trù, sửa sang đường đi vào động Hương tích.

 

Thiền trưởng dựng tấm bia (hiện còn ở nhà bia chùa thiên trù) ghi lại công lao của Tổ khai sáng Đạo Viên Quang Chân Nhân… “Nội tu Hương Tích bảo động ,ngoại khai phật cảnh Thiên Trù”, và tấm lòng công đức của cung phi,quận chúa phi tần, quan triều cùng thập phương.

 

Nhất hưng công hội chủ … Đào Thị Cự hiệu diệu Trường, Đào Thị Nhiên hiệu diệu Trừng hậu Phật.

 

Vương chính phi quốc thái mẫu Trịnh Thị Ngọc Lung hậu phật. Nhất công đức vĩnh Phúc Huyện, sóc sơn xã,Ốc BiệnThượng Quận Chúa Trịnh Ngọc Giang hiệu Diệu Lan Chân nhân , Quý quan Nguyễn Đăng Lục công đức.

 

Bia còn ghi nhiều phương danh quý tính công đức thập phương .

 

Thiền Trưởng Trần Huyền Đạo Thắng Chân Nhân .

 

Thiền tăng tự Đạo Nhẫn Chân Nhân.

 

Năm bính dần (1686) niên hiệu vua Lê Huy Tông chính hoà năm thứ bảy.

 

Qua văn bia cho ta biết thiền trưởng Trần Huyền Đạo Thắng Chân Nhân là vị sư trưởng Chùa Hương lúc bấy giờ có lòng tin với vương phủ, quan triều, đã biết tranh thủ uy tín của Chính phi quốc Thái Mẫu cùng vơí các phi tần, quan triều công đức xây dựng lại cảnh Chùa qua thời gian dài hoang phế.

 

Kế tiếp sau thiền trưởng trần huyền đạo Thắng chân nhân là thiền tăng đạo nhẫn chân nhân kế đăng làm chủ trông coi cảnh phật Chùa Hương.