vi-VNen-US

Phương Nam chất ngất núi bao la. Động gác sường non vẻ nuột nà...

                                                                      Phiên âm:

 

Thuý bình điệp điệp trĩ Nam duy

Động tạc sơn yêu tạo thiết kỳ

Triện xuất thần tung kim trảo giáp

Ngưng thành sương thụ ngọc chi ky

Phong truyền linh lãi, phân tùng ưởng

Vân hộ tình song chiếu nguyệt quy

Nhất lạp khả năng tàng thế giới

Đăng lâm tiểu thụ hoạ trung thi

 

 

(Bản dịch của Quách Vinh:1770 Canh Dần)

 

Phương Nam chất ngất núi bao la

Động gác sường non vẻ nuột nà

Nét tạc dấu thần vàng chuốt móng

Sương ngưng gốc tụ ngọc in da

Sáo reo gió thổi ngàn thông quyện

Song vắng mây buông bong nguyệt qua

Một hạt cỏn con gồm thế giới

Thơ lồng trong cảnh rộn lòng ta...
About Us

News

Slings System

  • Introduction to Huong Pagoda Cable Car System

    The Huong Pagoda Cable Car System is the complete equipment of Doppelmayr of the Republic of Austria, it is the old standing cable car maker accounting for majority market share in the world, the system is made according to the European...